Tjänster

Ledarskap

Ledarskap skiljer sig från chefskap. Chef är en befattning, medan ledaren blir ledare först när medarbetarna väljer att följa.  

Ledarskap utgår från en värdegrund, en övertygelse, ett mål. Förmågan att förmedla det till andra så att de förstår, delar övertygelsen, och själva driver mot målet, det är ledarskap.

Grundläggande Ledarskap

En kurs i tre steg

I den här kursen får du grundläggande teori, praktik, och till din verksamhet verkliga uppgifter.

Under ett kalenderår träffar du 5-10 kurskamrater från olika organisationer samt kursledare 3 x 2 dagar (ej övernattning) på en konferensanläggning i Karlstad.
Efter varje tillfälle träffas vi för uppföljning och stöd, och efter tredje träffen dessutom tillsammans med din och kurskamraternas chefer, och med stöd för ditt fortsatta arbete.

Första träffen innehåller definition av uppdraget ledarskap, samt de första handfasta verktygen för att börja arbeta.

Andra träffen handlar om ditt personliga ledarskap, samt hur du får dina medarbetare att växa som grupp och individuellt.

Tredje träffen rustar dig för ledarskapets riktiga utmaningar, när svåra situationer inträffar.

Nästkommande kursstart 27 januari 2022

Utvecklande Ledarskap UL

Den här kursen rekommenderas till dig som varit ledare en tid och vill utveckla ditt ledarskap.

Den ges av mina nära samarbetspartners Synnöve Orebjörk och Mats Lundqvist.

Nästkommande kursstart i mars 2022

Mentorskap

I mentorskapet träffas vi i enskilda samtal. Systematiskt och metodiskt analyserar vi tillsammans ditt ledarskap. Vi hittar och utvecklar dina styrkor, samtidigt som du får hjälp att ta dig an det som känns svårt. Kanske handlar det om att hitta rätt i rollen.

Kanske har du gått någon av mina utbildningar och vill ha hjälp att fördjupa dig. Kanske är det en speciell situation du står inför.Vi blandar och anpassar oss efter vad som behövs och vad du vill. Mentorskap är ett rörligt samarbete inom en fast ram. Ramen består av Etik, Respekt och Regler.

Längd: 2 timmar per tillfälle