Tjänster

Ledarskap

Ledarskap skiljer sig från chefskap. Chef är en befattning, medan ledaren blir ledare först när medarbetarna väljer att följa.  

Ledarskap utgår från en värdegrund, en övertygelse, ett mål. Förmågan att förmedla det till andra så att de förstår, delar övertygelsen, och själva driver mot målet, det är ledarskap.

Ledarskap Steg 1

I Ledarskap steg 1 får du de första handfasta verktygen för arbetsuppgifterna som hör till ledarskapet.

Målgrupp: Nybliven chef/ledare

Innehåll: Chefskap och ledarskap, Att bli ledare för sin egen arbetsgrupp, Målstyrning, Situationsanpassat ledarskap, Presentera ett budskap, Effektiva möten

Längd: 2 dagar

Nästkommande kursstart: 26-27 september 2019

Ledarskap Steg 2

I Ledarskap steg 2 får tar vi oss an ditt personliga ledarskap, hur verktygen blir i just dina händer, och hur du kan leda dig själv. Din arbetsgrupp kommer också i fokus. Du får lära dig förutsättningar för att gruppen liksom individerna ska kunna utvecklas och växa.

Målgrupp: Chef/Ledare med någon erfarenhet. 

Innehåll: Ditt personliga ledarskap, Leda sig själv, Medarbetarsamtal, Feedback, Teamutveckling

Längd: 2 dagar

Nästkommande kursstart: 23-24 januari 2020

Ledarskap Steg 3

Ledarskap steg 3 behandlar ledarskapets riktiga utmaningar, när svåra situationer inträffar.
Då är det extra viktigt att du är trygg i dig själv, att du är förberedd på, förstår och kan hantera de fenomen som uppstår.

Målgrupp: Chef/Ledare med erfarenhet. 

Innehåll: Leda i förändring, Svåra samtal, Konflikthantering, Emotionell intelligens, Stresshantering.

Längd: 2 dagar

Nästkommande kursstart:  14-15 maj 2020

Mentorskap

I mentorskapet träffas vi i enskilda samtal. Systematiskt och metodiskt analyserar vi tillsammans ditt ledarskap. Vi hittar och utvecklar dina styrkor, samtidigt som du får hjälp att ta dig an det som känns svårt. Kanske handlar det om att hitta rätt i rollen.

Kanske har du gått någon av mina utbildningar och vill ha hjälp att fördjupa dig. Kanske är det en speciell situation du står inför.Vi blandar och anpassar oss efter vad som behövs och vad du vill. Mentorskap är ett rörligt samarbete inom en fast ram. Ramen består av Etik, Respekt och Regler.

Längd: 2 timmar per tillfälle

Stäng meny