Tjänster

Workshops

Ibland behövs en extra boost eller en förberedande genomgång tillsammans med arbetsgruppen.

Det behöver inte alltid vara en omfattande och heltäckande utvecklingsinsats på flera månader. En förmiddag då och då är en lättare investering att göra för att hålla liv i kompetenserna från kursen du gick för länge sedan, och era gemensamma ambitioner.

Medarbetarsamtal

Trevligt och trivsamt –bara?
Vet du vart du vill med ditt samtal?

Effektiva möten

I mötet mellan människor kan
nästan vad som helst hända.
Händer det du vill i din organisation?

Målstyrning tillsammans

Hur skulle det se ut om alla i din organisation kände till målen?

Feedback förändrar

Alla vill vara sitt bästa jag.
Hur är den bästa varianten av dig?

Förberedd på förändring

”Äntligen!” ”Vad spännande!” Åh, nej!”
”Det går aldrig!” ”Hur blir det för mig?”

Det sitter i väggarna

Det går inte att ändra på. Eller?