Tjänster

Ledningsgrupp

Affärsutveckling

I affärs- och verksamhetsutveckling ska nästa steg kännas självklart. Varumärket ska fortsätta att vara tydligt och bli ännu starkare.

Utmaningen kan ligga i att inte gå vilse bland trender, eller av oro för ekonomi etc. Istället ska vi hitta det som är viktigt på riktigt, och som både stärker plånboken och behåller verksamhetens själ.

Vi sorterar isär din verksamhet i den enkla modellen Balanserat Styrkort för att lättare få grepp om helheten när vi koncentrerar oss på varje del för sig. Vi håller hela tiden ett öga på verksamhetens affärsidé, värdegrund, succéer och inte minst visionen, när vi mejslar ut konkreta och detaljerade aktiviteter.

Målgrupp: Företag och organisationer som behöver bli tydligare i, förändra och/eller utöka sin affärsplan.

Innehåll: Analys av nuläge och historik, Formulering av visionen, affärsidén och varumärket, Kreativ översyn av mål och aktiviteter

Längd: Behovsanpassat

Ledningsgruppsutveckling

6R för ledningsgruppen är en sätt att metodiskt arbeta sig igenom och utveckla ledningsgruppens arbetssätt och effektivitet. 

Olika ledningsgrupper har sin potential olika starkt i de sex delområdena. Fokus läggs där det bäst behövs, och därför blir arbetet alltid anpassat till just er ledningsgrupp.

Målgrupp: Nya och gamla ledningsgrupper

Innehåll: Ramar, Resultat, Riktning, Roller, Rutiner, och Relationer

Längd: Behovsanpassat