Tjänster

Projektledning

Ny som projektledare

I den här utbildningen får du och dina medarbetare kunskaper för att kunna planera, genomföra och dokumentera ett projekt. Ni får också grundläggande ledarkompetens.

Målgrupp: Blivande projektledare och blivande projektorganisationer.

Innehåll: Teori projektets olika delar Praktik fiktivt projekt Praktik verkligt projekt på hemmaplan.

Längd: Minst 6 dagar i lektionssal
Minst 6 mån kalendertid

Att arbeta i projekt

I den här aktiviteten deltar hela projektgruppen. Det är en kombinerad utbildning och processledning.

Alla projektmedlemmar får lära sig teorin i att arbeta i projekt, alla är delaktiga i planeringen tillsammans med projektledaren, och alla är med och utvärderar projektet, sin egen och projektledarens insats.

Efter slutförandet av det här första projektet har ditt företag en oerhört kompetent projektgrupp, och oberoende av varandra mycket kompetenta projektmedarbetare.

Målgrupp: Blivande projektgrupper.

Innehåll: Teori projektets olika delar, Verkligt projekt på hemmaplan.

Längd: Minst 6 dagar i lektionssal, Minst 6 mån kalendertid

Projektuppstart

En bra start på projektet ger förutsättningar för både projektmedarbetare och projektledare att leverera fullt ut.
Jag hjälper projektgruppen att strukturera planeringen så att viktiga förutsättningar fångas upp och hanteras.

Målgrupp: Ovana projektgrupper.

Innehåll: Gemensam input till planeringsdokument och Teambuilding.

Längd: Minst 2 separata dagar, Minst en vecka kalendertid.