Om

Ditt Ledarskap

Erica Karnbrink heter jag som äger och driver Ditt Ledarskap AB.

Tillsammans med mina kunder, och ibland också med mina duktiga samarbetspartners, arbetar jag med att utveckla grupper och individer, verksamhet och organisation.
 
Exempel på vad vi åstadkommer är effektiva ledningsgrupper, användbara styrverktyg, engagerade medarbetare, starka team och  tydliga ledare. Dit kommer vi genom att följa en arbetsmodell som både är tydlig och flexibel. Med effektiv processledning kan deltagarna koncentrera sig på innehållet.
 
När du arbetar med Ditt Ledarskap får du en nära och  lojal medarbetare som respektfullt ställer de nödvändiga frågorna och ständigt letar efter era styrkor.
 

Ditt Ledarskaps vision: 
”Organisationer satsar lika mycket på bra ledarskap som på en bra maskinpark därför att de vet vad det betyder

Bra ledarskap uppnår vi genom att med stort engagemang arbeta nära tillsammans, med utgångspunkt i era kunskaper, erfarenheter, vilja och förutsättningar.  Att arbeta tillsammans betyder ibland också med andra konsulter som kompletterar och gör helheten bättre. 

Ditt Ledarskap strävar efter handlingskraft; mindre snack och mer verkstad. De vetenskapliga teorierna är bas i allt vi gör, men det stannar aldrig där.
Så ska vi ha det:  Tillsammans, Engagerat och Användbart.