Tjänster

Medarbetarskap

Teamutveckling

Ditt ledarskap handlar också om ditt team. Utveckling av ett arbetslag mot ett effektivt team handlar om att plocka fram de kunskaper arbetslaget redan har, men inte förmår visa. Det gör vi genom att människorna i arbetslaget får arbeta med tillit både till varandra och till sig själva.

Målet är att varje individ liksom arbetslaget som helhet ska uppnå sin fulla potential. Susan Wheelans forskning ligger till grund för innehållet i arbetet.

Samarbetspartner i den här processen är Synnöve Orebjörk på företaget Din Utveckling.

Målgrupp: Nya och befintliga arbetsgrupper.

Innehåll: Gruppers utvecklingsfaser
Uppgifter för att öka tilliten.

Längd: Behovsanpassat
Minst tre tillfällen
Kortaste kalendertid 6 månader

Företagskultur

Alla i en arbetsgrupp är en del av sin egen och de andras företagskultur och arbetsmiljö.
När alla gemensamt tar ansvar för det, uppstår en miljö som främjar effektivitet och arbetsglädje.

I den här processen skapar vi förutsättningar för samarbete, initiativ och goda hälsotal.

Målgrupp: Alla arbetsgrupper som vill ha en öppen, trivsam och effektiv arbetsplats.

Innehåll: Modernt medarbetarskap, gemensam målbild, förväntningar och egna bidrag.

Längd: Behovsanpassat